14. FKA

Wideoesej. Pomysł, produkcja, premiera.

Goście: Dagna Kidoń, Stanisław Liguziński, Kuba Mikurda, Michał Matuszewski
Prowadząca: Patrycja Mucha-Smolińska
Miejsce: online / Think Film

W trakcie spotkania porozmawiamy o eseju filmowy szczególnie, jego „infrastrukturze”. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czym eseje audiowizualne są obecnie i jak funkcjonują na przecięciu różnych światów – krytyki, nauki, kina, sztuki, Internetu. W rozmowie wezmą udział osoby związane z Pracownią Eseju Filmowego działającą przy vnLab w ramach Szkoły Filmowej w Łodzi. W Pracowni na esej patrzmy niekoniecznie jako na gatunek, ale jako na postawę, poznawczą i artystyczną metodę, która nie zamyka się w określonych formach i figurach, ale zmusza, by wynajdywać je wciąż na nowo, nieustannie kwestionować własne założenia, pozycję i język. Podstawowe pytanie, na które próbujemy odpowiedzieć w ramach seminariów, dyskusji i projektów filmowych realizowanych w pracowni nie brzmi zatem czym JEST esej filmowy, ale czym MOŻE się stać w rękach artystów i badaczy, którzy zdecydują się użyć go jako narzędzia do badania rzeczywistości poprzez praktykę filmowo-eseistyczną.


DAGNA KIDOŃ

Ukończyła Produkcję Filmową w łódzkiej Szkole Filmowej, gdzie jeszcze do niedawna pracowała, organizując międzynarodowe projekty, wymiany, spotkania i warsztaty w Polsce i na świecie. Od 2018 roku pracuje również przy produkcjach filmowych Studia Filmowego Indeks. Jako doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ realizuje badania odbioru sztuki, wspierając się technologią eye-trackingu. W Pracowni Eseju Filmowego pełni funkcję producentki, nadzorując realizacje esejów filmowych, warsztatów i seminariów. 

MICHAŁ MATUSZEWSKI

Zastępca kierownika Pracowni Eseju Filmowego w ramach vnLab w Szkole Filmowej w Łodzi. Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Kurator filmowy, programer, badacz, autor, eseista filmowy pracujący dla Short Waves Film Festival w Poznaniu, gdzie współkuratoruje Konkurs Polskich Filmów Eksperymentalnego i Konkurs Międzynarodowy.  Kurator wielu wydarzeń filmowych i retrospektyw w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, wiodącej instytucji sztuki w Polsce. Członek międzynarodowych jury (Wenecja, Berlin, Cannes, Oberhausen) autor kilku artykułów na temat VR i krytycznych studiów nad zwierzętami. Stypendystą Culture and Animals Foundation, pracuje nad projektem filmowym opartym na badaniach wizualnych dotyczących spojrzenia zwierząt w filmie. Jego ostatni esej „Re-membering Topsy” jest pokazywany w Muzeum Narodowym w Warszawie.

KUBA MIKURDA

Reżyser, badacz filmu, kierownik Instytutu Nauk o Sztuce i Pracowni Eseju Filmowego Szkoły Filmowej w Łodzi. Pracował jako krytyk filmowy, dziennikarz i wydawca (m.in. Canal+, Ha!art, Krytyka Polityczna). Opublikował m.in. „Nie-całość. Žižek, Dolar, Zupančič” (2015), zredagował m.in. „Wunderkamera. Kino Terry’ego Gilliama” (2011) i „Boro, l’ile d’amour. The Films of Walerian Borowczyk” (2015, wspólnie z Kamilą Kuc i Michałem Oleszczykiem). W 2018 roku zrealizował swój debiut filmowy – pełnometrażowy dokument „Love Express. Przypadek Waleriana Borowczyka”, nagrodzony Nosem Chopina dla najlepszego dokumentu o muzyce i sztuce na 15. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity. Aktualnie pracuje nad filmem dokumentalnym poświęconym burzliwym losom filmu „Na srebrnym globie” Andrzeja Żuławskiego.

STANISŁAW LIGUZIŃSKI

Wideoeseista, nauczyciel i koordynator inicjatyw badawczych w ramach kursu magisterskiego ‚Research in and Through Cinema’ w Holenderskiej Akademii Filmowej, kurator (filmy i VR) i doktorant w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego praca badawcza dotyczy audiowizualnych form myślenia, wideograficznych studiów filmowych i eseju wideo. Wykształcony zarówno w tradycyjnych dyscyplinach akademickich (filmoznawstwo, Porównawcze Studia Cywilizacji, teoria krytyczna), jak i w Holenderskiej Akademii Filmowej, łączy teorię z praktyką przy poszukiwaniu metod badawczych zakorzenionych w praktyce filmowej i mediach immersyjnych (XR). Pisuje, redaguje, wykłada, montuje i selekcjonuje. Współpracuje z Pracownią Eseju Filmowego.

Newsletter
Polub nas
Partnerzy