O festiwalu

Kamera Akcja to innowacyjne wydarzenie filmowe skierowane do wszystkich miłośników kina. Jest to także jedyne wydarzenie w Europie poświęcone działalności krytyków filmowych. Festiwal przyczynia się do rozwoju krytyki filmowej, pokazuje obecność krytyków filmowych w mniej oczywistych kontekstach i zrywa ze stereotypami. Naszym celem jest edukacja widzów i inspirowanie do poszukiwania własnej wrażliwości na sztukę, wyrabiając gust i ukazując nowe kierunki rozwoju kina. Istotnym elementem festiwalu są żywe i twórcze dyskusje z osobami z branży, którym towarzyszą projekcje filmów docenionych przez krytykę na światowych festiwalach. Dzięki organizacji konkursów i warsztatów wiele zdolnych osób ma szansę rozpocząć swoją karierę krytyczną, a sam festiwal kontynuuje tradycje Łodzi jako kolebki polskiej myśli filmowej. Jako unikalne wydarzenie w kraju, festiwal znakomicie wpisuje się w przestrzeń kreatywnych działań związanych z szerzeniem kultury filmowej na najwyższym poziomie.

otwarcie_1

Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej KAMERA AKCJA jest jedynym wydarzeniem poświęconym propagowaniu aktywnej postawy odbiorczej, nawołującym uczestników do kontynuacji przygody z filmem nie tylko w ramach seansów filmowych, ale także poprzez szereg nowatorskich wydarzeń (panele dyskusyjne, warsztaty, spotkania one-on-one, wycieczki po Łodzi filmowej, konkursy dla videoblogerów, młodych krytyków i twórców), gdzie skrócony jest dystans pomiędzy widzami, a twórcami.

Na FKA widz staje się dla naszych gości partnerem do dyskusji. Podczas najważniejszych wydarzeń festiwalu – paneli dyskusyjnych – otwieramy przed uczestnikami świat kultury produkcji, którego znajomość potrafi wzbogacić kontekst odbioru dzieła. Nasz kierunek programowania odpowiada na aktualne zapotrzebowanie widzów, ale także stanowi szansę dla adeptów stawiających pierwsze kroki w krytyce filmowej. W programie prezentujemy produkcje doceniane na światowych festiwalach filmowych. Kluczową rolę przy programowaniu ma dla nas zawsze głos liderów opinii – krytyków filmowych. To dzięki takiemu kierunkowi selekcji, na FKA można zobaczyć każdego roku przekrój najważniejszych filmów z Cannes, Wenecji, Berlina i innych ważnych dla kultury filmowej festiwali.

Pokazujemy filmy, które nie pozwalają o sobie zapomnieć – rodzą polemikę. Każdorazowo dbamy także o podtrzymywanie pamięci o polskich dokonaniach w dziedzinie kinematografii, a przede wszystkim krytyki filmowej – przypominamy sylwetki znakomitych postaci takich jak Bolesław Lewicki, Bolesław Michałek. Festiwal od 6 lat ściśle współpracuje ze środowiskiem akademickim w całej Polsce, stawia duży nacisk na charakter edukacyjny, jest także wysoko ceniony przez środowisko filmowe jako wydarzenie na najwyższym poziomie merytorycznym, organizacyjnym i edukacyjnym.