Formularz zgłoszeniowy – Serio Pro 2024 (ścieżka edukacyjna: scenariusz serialu)

Step 1 of 5
Prosimy upewnić się, czy w adresie e-mail nie ma błędów.
W formacie xxx xxx xxx
W formacie: dzień.miesiąc.rok (xx.xx.xxxx)
Jeżeli jesteś niepełnoletni_a, wyślij najpierw mail na adres malwina.cz@kameraakcja.com.pl.

Organizatorem projektu „Serio Pro. Warsztaty dla przyszłej branży filmowej” (zwanym dalej „Organizatorem”) jest Fundacja FKA, z siedzibą przy ul. Tuwima 52, lok. 4U, 90-021 Łódź, NIP 7282796277. Wszelkie informacje o projekcie są dostępne na stronie Organizatora www.serio.pro.

Serio Pro. Warsztaty dla przyszłej branży filmowej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu własnego Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych: Rozwój Sektorów Kreatywnych oraz ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Partnerami projektu są: Szkoła Filmowa w Łodzi, Extreme Emotions, Lava Films, Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film, Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis”, Festiwal Kamera Akcja, Studio Munka, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Uniwersytet Łódzki.

Newsletter
Polub nas
Partnerzy