Filmy 14. FKA

Razem. Blok filmów z Wytwórni Filmów Oświatowych

14 / 10 / 2022----------------------20:30

Grupa muzyków, maturzyści czy dzieci na plastyce. Niezależnie od tego, na jakim etapie swojego życia się znajdują, bohaterowie sekcji Razem wczoraj i dziś ukazywani są jako wspólnota, która tylko będąc w grupie może w pełni uczestniczyć w otaczającym ich świecie. I choć PRL cechował kolektywizm, który dziś źle nam się kojarzy, zachowane w archiwach Wytwórni Filmów Oświatowych materiały pokazują, że hasło „razem” ma pewną niezmienną wartość, którą warto się dzielić. Twórcy tych filmów – wśród nich Anna Górna, Leszek Wosiewicz czy Marek Koterski – wkroczyli z kamerami do specyficznych i charakterystycznych społeczności, dzięki czemu powstał cenny portret zbiorowy minionej epoki. 


PO OMACKU
reż. Piotr Andrejew, 1975

czas trwania: 9 min.

Film rejestruje tzw. gry plastyczne – ćwiczenia wykonywane w plenerze przez grupę studentów i pracowników naukowych wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.


GRUPA
reż. Paweł Woldan, 1986

czas trwania: 15 min.

Tytułowa grupa to zespół młodych ludzi pełniących funkcję „porządkowych” podczas trwania festiwalu piosenki w Opolu. Prezentując poszczególnych członków grupy, autor filmu uwypukla szczególnie zmianę postaw chłopców pod wpływem wykonywanej pracy. Film zawiera także uwagę na problemy natury ogólniejszej.


STOWARZYSZENIE TEATRALNE „GARDZIENICE”
reż. Anna Górna, Lubomir Zając

czas trwania: 22 min.

Tematem filmu są działania grupy teatralnej powstałej w 1976 roku, której obecna nazwa brzmi: Ośrodek Realizacji Praktyk Teatralnych – Stowarzyszenie Teatralne Gardzienice. Swoje realizacje artystyczne, zespół pod kierunkiem Włodzimierza Staniewskiego opiera o tradycje kultury ludowej, a odbiorcami i współuczestnikami działań jest ludność wiejska. Autorzy filmu pokazali formy pracy zespołu – treningi, „orszak”, spektakl, kontakty członków grupy ze wsią na tzw. zgromadzeniach oraz recepcję działań wśród ludności wiejskiej.

POLSKI BOHATER WSPÓŁCZESNY
reż. Marek Koterski, 1984

czas trwania: 10 min.

Film Marka Koterskiego (scenariusz, reżyseria) i Jacka Bławuta (zdjęcia) przedstawia proces zbiorowego wymyślania postaci bohatera współczesnego przez młodzież klas maturalnych liceów ogólnokształcących. Poprzez udział w kreowaniu przed kamerą tytułowego bohatera, młodzież prezentuje siebie, stan swojej świadomości, wiedzy o świecie, uznawany przez siebie system wartości, swe dążenia i aspiracje. Swoje wizerunki ludzi przedstawili łódzcy maturzyści z XXI i XXIX Liceum Ogólnokształcącego.


KOROWÓD Z MORAŁEM
reż. Leszek Wosiewicz, 1978

czas trwania: 17 min.

Uczniowie jednej z łódzkich szkół licealnych utworzyli grupę wokalno-instrumentalną, która kultywuje tradycje miejskiego folkloru, „chroni od zapomnienia” dawne podwórkowe ballady. Film przedstawia poglądy tej młodzieży na temat wartości życia, tradycji, jej stosunek do przeszłości i przyszłości. Dokumentalny debiut Leszka Wosiewicza. Opowieść o młodych mieszkańcach Łodzi, którzy kultywują historię i tradycje swoje miasta. Oglądają wspólnie stare zdjęcia, recytują wiersze, śpiewają podwórkowe łódzkie ballady.


KANON CZYLI ZASADNICZE ZASADY KONIECZNOŚCI GRY KOLEKTYWNEJ NA INSTRUMENTACH DĘTYCH
reż. Janusz Sijka, 1979

czas trwania: 6 min.

Groteska filmowa, ukazująca maszerującą orkiestrę strażacką. W czasie marszu zespół pokonuje szereg przeszkód, ujawniają się zachowania poszczególnych członków orkiestry, relacje: zespół – dyrygent – jednostki w grupie. Ten filmowy żart zawiera w sobie swoistego rodzaju odniesienie do wiedzy z zakresu psychologii społecznej, a mianowicie na temat funkcjonowania grupy społecznej, mechanizmów regulujących zachowanie grupy, układów i stosunków panujących w grupie.


Partnerem sekcji Razem. Blok filmów z Wytwórni Filmów Oświatowych jest Wytwórnia Filmów Oświatowych.

Newsletter
Polub nas
Partnerzy