OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA „11. FESTIWAL KRYTYKÓW SZTUKI FILMOWEJ KAMERA AKCJA” W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID-19

Dane zawarte w oświadczeniu pozyskiwane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego uczestników wydarzenia w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS-CoV-2, na podstawie Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, oświadczam, że:

Regulamin dostępny na stronie www.kameraakcja.com.pl
Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wydarzenia do 30 dni od daty odbycia się wydarzenia.
Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wydarzenia do 30 dni od daty odbycia się wydarzenia.