Konkurs Etiud i Animacji

Festiwal Krytyków Sztuki Kamera Akcja nie może istnieć bez Międzynarodowego Konkursu Etiud i Animacji. Wszechogarniające napięcie opowieści, autorski głos i forma, intrygująca obserwacja codzienności – oto elementy obecne w dziełach nagrodzonych twórców z poprzednich lat. Podczas 11. edycji festiwalu spośród blisko 3500 zgłoszonych do konkursu filmów dostrzeżone zostały m.in wzruszający „Portret kobiecy” Natalii Durszewicz oraz imponujący „Balast” w reżyserii Daniela Howlida. 

Rokrocznie jury konkursu podkreślało, że zgłaszane filmy charakteryzowały wysoki poziom oraz estetyczna różnorodność połączona z przyjemnym formatem utworu krótkometrażowego. Wśród osób oceniających etiudy i animacje będzie w tym roku m.in. Mateusz Adamczyk – reżyser dźwięku i założyciel studia Soundmaking, w którym powstał dźwięk do filmów takich jak „Rezerwat” czy „Jestem mordercą”. Samo studio będzie też fundatorem wyjątkowej nagrody dla najlepszych dzieł – zgrania dźwięku do kolejnego filmu laureatów. 

Do konkursu zgłosić mogą się studenci i absolwenci szkół filmowych, oraz niezależni twórcy filmowi. Na krótkometrażowe utwory „live action” oraz animacje organizatorzy czekają do dnia 5 września 2021 roku. Werdykt konkursu ogłoszony zostanie 7 października 2021 r.

REGULAMIN KONKURSU (WERSJA POLSKA)

„Camera Action” Film Critics Festival cannot exist without the International Competition of Short Films: Best Short (Live Action, Documentary, Experimental) and Best Short (Animated). The overwhelming tension of the story, original voice and form, intriguing observation of everyday life – these are the elements present in the works of the awarded artists from previous years. During the 11th edition of the Festival, out of nearly 3500 films submitted to the competition, the moving „Portrait of a Woman” by Natalia Durszewicz and the impressive „Ballast” directed by Daniel Howlid were noticed.

Every year, the jury of the competition emphasized that the submitted films were of high quality and aesthetic variety combined with a pleasant format of a short piece. This year’s the Jury of Best Short (Live Action, Documentary, Experimental) and Best Short (Animated) include Mateusz Adamczyk – sound director and founder of the Soundmaking studio, which created the sound for such films as „Rezerwat” and „Jestem Mordercą”. The studio itself will also be the sponsor of a unique award for the best works – the timing of the sound to the winners’ next film. Students and graduates of film schools as well as independent filmmakers can apply for the competition. The organizers are waiting for short „live action” songs and animations until September 5, 2021. The verdict of the competition will be announced on October 7, 2021.

RULES&TERMS (ENGLISH VERSION)

Autor identyfikacji: Arek Jaworek