Formularz zamówienia na KARNET OFFLINE 11. Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja

  • Przypominamy o szczegółowym zapoznaniu się Regulaminem Sprzedaży KARNETÓW OFFLINE dostępnym TUTAJ.

     

  • Pamiętaj, że podczas wydarzenia będzie obowiązywał reżim sanitarny. Szczegółowe wytyczne znajdziesz w zakładce BEZPIECZEŃSTWO

     

  • Tydzień przed wydarzeniem, poprosimy Ciebie o wypełnienie oświadczenia uczestnika wydarzenia 11. Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja, dot. COVID-19.

SPRZEDAŻ KARNETÓW OFFLINE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA