WOLONTARIAT PODCZAS 9. FKA – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

aktualne lub ukończone
Wybierz maksymalnie 2 odpowiedzi.
Kolportaż materiałów promocyjnych, bieżące prace techniczne i organizacyjne, etc.
* W dniu 25 maja 2018 r. zmieniły się regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Zgodnie z nowym unijnym rozporządzeniem (tzw. RODO) od tego dnia obowiązują m.in. zaktualizowane zasady informowania osób, których dane osobowe są wykorzystywane i w jakim zakresie. W związku z tym od 25 maja 2018 r. zmieniła się Polityka Prywatności związana z działalnością statutową Fundacji FKA. Polityka prwatności Fundacji FKA dostępna jest pod linkiem: http://kameraakcja.com.pl/polityka-prywatnosci/