GOŚCIE FESTIWALU

Znakomici goście na Festiwalu KAMERA AKCJA

Znajmy już większość nazwisk gości, którzy przyjadą na Festiwal KAMERA AKCJA. Wśród nich dominują znani krytycy filmowi i filmoznawcy. Nie zabraknie także twórców takich jak Bartosz Konopka („Królik po berlińsku”, „Ballada o kozie”, „Lęk wysokości”) i Marcin Koszałka („Takiego syna urodziłam”, „Istnienie”, „Rewers”, „Pręgi”).
Nasi gości publikują w takich czasopismach jak „Kino”, „Film”, „Przekrój”, „Wprost” czy „Kwartalnik Filmowy”. Są częścią środowiska krytycznego czy naukowego. To autorzy książek o kinie, które czytacie lub chcielibyście przeczytać. Niektórzy z nich za swoje teksty o tematyce filmowe otrzymali wyróżnienia w Konkursie im. Krzysztofa Mętraka. Współtworzą festiwale, redagują czasopisma o tematyce filmowej, edukują kolejne pokolenia filmoznawców i piszą popularne blogi.

Poznajcie naszych gości:

Marcin Adamczak

Marcin AdamczakUkończył kulturoznawstwo na UAM w Poznaniu oraz produkcję filmową i telewizyjną na PWSFTViT w Łodzi. W latach 90. autor filmów offowych. Pisuje głównie w „Odrze”. Ostatnio wydał książkę „Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku” (wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010). Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2010 i 2011). Wcześniej trzykrotnie wyróżniony w Konkursie o Nagrodę im. K. Mętraka (2008-2010). Pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa UAM.

Blanka Brzozowska

Blanka BrzozowskaKulturoznawczyni. Pracowniczka Instytutem Kultury Współczesnej UŁ. Autorka książek „Gen X. Pokolenie konsumentów”. oraz „Spadkobiercy flâneura. Spacer jako twórczość kulturowa – współczesne reprezenta­cje”. Publikowała między innymi w kwartalniku literackim „Akcent”, „Kulturze Współczesnej”, „Przeglądzie Kulturoznawczym”, „Sztuce i Fi­lozofii”, „Tekstach Drugich” i „Czasie Kultury”. Współpracowała przy „Między słowem a obrazem”, „Człowieku w podróży” i „Sztuce – kapitale kulturowym wielkich miast”.

Ewa Ciszewska

Ewa CiszewskaAbsolwentka kulturoznawstwa na UŁ, wyróżniona nagrodą za najlepszą pracę magisterską. otrzymała stypendium Visegrad Fund na badania nad projektem „Dziedzictwo czechosłowackiej filmowej Nowej Fali” pro­wadzonym w FAMU w Pradze. W 2010 roku obroniła pracę doktorską do­tyczącą kina czeskiego.
Obecnie pracuje w Instytucie Kultury Współczesnej UŁ. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego oraz Stowarzyszenia Inicja­tyw Miejskich „Topografie”. Publikowała w „Kinie”, „Kwartalniku Filmo­wym”., a także w czeskich czasopismach „Bohemistyce”, „Kinečko”. Współ­pracowała z czeskim festiwalem Letní filmová škola Uherské Hradiště.

Małgorzata Gontarska

Małgorzata GontarskaKoordynator studia dźwięku TOYA Studios, współorganizatorka Mię­dzynarodowego Festiwalu Animacji „ReAnimacja”, była dziennikarka magazynów „Cooltura – Polish Weekly Magazine” w Londynie i łódzkiego „Piotrkowska 104”. Współpracowała także z Łódź Art Center przy Między­narodowym Festiwalu Fotografii Fotofestiwal oraz Łódź Biennale. Pasję do kina rozwijała podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage i Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Era Nowe Horyzonty. Z zawodu filolog-redaktor.

Błażej Hrapkowicz

Błażej HrapkowiczKrytyk filmowy. Absolwent Instytutu Kultury Polskiej na UW. Laureat III nagrody w Konkursie im. Krzysztofa Mętraka. W 2010 roku nominowany do nagrody PISF w kategorii „krytyka filmowa”. Członek think tanku Re­start, postulującego zmiany w polskiej kinematografii. Publikował w „Ki­nie”, „Filmie”, „Dwutygodniku”, „Przekroju”, „Machinie”, oraz na portalach Stopklatka.pl i Filmweb.pl.

Bartosz Konopka

Bartosz KonopkaUznany polski dokumentalista. Absolwent filmoznawstwa na UJ oraz reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji UŚ. Jego „Ballada o koźle” (2003) uhonorowana została m.in. nagrodą w konkursie polskich filmów doku­mentalnych na MFF Nowe Horyzonty. W 2009 roku zachwycił wszystkich „Królikiem po berlińsku”, który został nominowany do Oscara w kategorii krótkometrażowy film dokumentalny. W ubiegłym roku debiutował fa­bularnie filmem „Lęk wysokości”. Konopka został wyróżniony nagrodą za debiut reżyserski na FPFF Gdynia. Zdobył także drugie miejsce w The Silver Gateway Award na Mumbai Film Festival w Bombaju. Na 2012 rok zapowiedziany jest najnowszy dokument reżysera – „Sztuka znikania”.

Marcin Koszałka

Marcin KoszałkaOperator filmowy, reżyser i scenarzysta. Ukończył kierunek Realizacji Obrazu na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Kato­wicach. Zadebiutował filmem dokumentalnym „Takiego pięknego syna urodziłam” (1999), który zdobył wiele nagród m. in. na festiwalach w Kra­kowie, Kazimierzu Dolnym i Berlinie. Jest autorem zdjęć do wielu filmów, m.in.: „Rewers” w reżyserii Borysa Lankosza, „Pręgi” Magdaleny Piekorz, „Rysy” Michała Rosy. Za dokument „Deklaracja nieśmiertelności” (2011) otrzymał główną nagrodę za najlepszy krótkometrażowy obraz doku­mentalny na 46. Międzynarodowym Festiwalu w Karlowych Warach. W 2007 roku na Krakowskim Festiwalu Filmowym otrzymał nagrodę pu­bliczności za film „Istnienie”.

Arkadiusz Lewicki

Arkadiusz LewickiWykładowca akademicki, pracujący w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor książek: „Sztuczne światy. Postmodernizm w filmie fabularnym”; „Od House­’a do Shreka. Seryjność w kulturze popularnej”, poświęconej głównie współczesnym serialom telewizyjnym oraz monografii „Seks i Dziesiąta Muza. Erotyzm, relacje intymne i wzorce genderowe w kinie przedko-deksowym (1894-1934)”.

Łukasz Maciejewski

Łukasz MaciejewskiDziennikarz, krytyk filmowy i teatralny. Publikuje w kilkunastu czaso­pismach, m.in. „Filmie“, „Kwartalniku Filmowym“, „Teatrze“, „Dialogu“, „Machinie“ czy „Sukcesie“. Pisuje też dla portali internetowych Filmweb.pl oraz Onet.pl.
Jest ekspertem telewizji HBO Europe oraz Polskiego Instytutu Sztuki Fil­mowej. Był moderatorem, jurorem i współorganizatorem kilkuset festi­wali i przeglądów filmowych. Prowadzi kino Millennium w Mościcach.
Laureat nagrody Uskrzydlony za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kry­tyki filmowej.

Tomasz Majewski

Tomasz MajewskiSpecjalista od kultury żydowskiej, filmu animowanego oraz kultury po­pularnej. Publikuje w takich czasopismach, jak „Kwartalnik filmowy”, „Art Inquiry”, „Sztuka i Filozofia”, „Estetyka i Krytyka”, „Kultura Współ­czesna”, „Teksty drugie” czy „Przegląd Kulturoznawczy”. Współpraco­wał między innymi przy książkach „Komiks a problem kiczu”, „Zagłada. Współczesne problemy rozumienia” i „Film: fabryka emocji”. Współpra­cuje z Festiwalem Łódź Czterech Kultur. Jest przewodniczącym łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Konsultant progra­mowy Se-Ma-For Film Festival. Autor książki „Dialektyczne feerie. Szkoła frankfurcka i kultura popularna”.

Kuba Mikurda

Kuba MikurdaAbsolwent filmoznawca na UJ. Krytyk, tłumacz, redaktor, doktorant w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Dwukrotnie nagrodzony w konkursie im. Krzysztofa Mętraka. Zwycięzca polskiej edycji konkursu „International Young Screen Entrepreneur”. Jego teksty pojawiają się w „Gazecie wyborczej”, „Krytyce politycznej” oraz „Ha!arcie”. Od 2008 roku jest redaktorem internetowego czasopisma naukowego „International Jo­urnal for Žižek Studies”. Przełożyłna polski książkę „Realne Spojrzenie. Teoria kina po Lacanie” Todda McGowana. Redaktor książek: „Dzieje grze­chu. Surrealizm w kinie polskim”, „Trzynasty miesiąc: Kino Braci Quay”, „Wunderkamera. Kino Terry’ego Gilliama”.

Kamil Minkner

Kamil MinklerPolitolog i krytyk filmowy pisujący do różnych czasopism (np. „Film”). Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwer­sytetu Opolskiego. Zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi aspektami kina politycznego oraz relacjami między kinem, ideologią i wiedzą spo­łeczną. Ekspert PISF w ramach programu edukacyjnego Filmoteka Szkol­na oraz autor tekstów metodycznych na temat filmów jako źródła wiedzy społeczno-historycznej.
Współpracował przy scenariuszach filmów Barbary Białowąs: „Moja nowa droga” oraz „Big Love”. Jest autorem książki naukowej „O filmach politycznych. Między polityką, politycznością i ideologią”.

Ewelina Nurczyńska-Fidelska

Ewelina Nurczyńska-FidelskaProfesor kulturoznawstwa (filmoznawczyni, wiele lat kierowała Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej na UŁ). Teoretyk o ogromnej wiedzy fil­mowej i literackiej. Członkini Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W 2011 roku otrzymała nagrodę na FPFF Gdynia w kategorii: krytyka filmowa. Autor­ka książek „Kino bez tajemnic”, „Andrzej Munk”, „Edukacja filmowa na tle kultury literackiej”, „Polska klasyka literacka według Andrzeja Wajdy” czy „Czas i przesłona. O Filipie Bajonie i jego twórczości” Stały współpra­cownik „Kwartalnika filmowego”. Pod jej redakcją powstało między inny­mi: „Polskie kino w trzynastu sekwencjach”.

Michał Oleszczyk

Michał OleszczykKrakowski filmoznawca i krytyk filmowy związany z Instytutem Sztuk Audiowizualnych UJ. Napisał doktorat dotyczący pisarstwa krytycznofil­mowego Pauline Kael. Specjalizuje się w twórczości Terenceʼa Davisa, jest współautorem wywiadów z Guyem Maddinem i braćmi Quay.
Publikuje między innymi w miesięczniku „Kino“ oraz „Tygodniku Po­wszechnym“ i „Przekroju“. Prowadzi blog filmowy – Ostatni fotel po prawej stronie (Last Seat on the Right). Laureat nagrody im. Krzysztofa Mętraka. Współredaktor książki o krytyku filmowym Rafale Marszałku – „Kino: obiekt uczuć czy przedmiot badań? W dialogu z myślą filmową i twórczością Rafała Marszałka”. Oficjalny korespondent amerykańskiego krytyka filmowego Rogera Eberta.

Michał Pabiś-Orzeszyna

Michał PabiśAbsolwent kulturoznawstwa na UŁ, a obecnie doktorant w Instytucie Kul­tury Współczesnej UŁ, pracownik Zakładu Teorii Kultury. W obszarze jego zainteresowań znajduje się krytyka filmowa, historia audiowizualności czy wielkomiejska nowoczesność, a także kino krajów Unii Europejskiej, jego konteksty instytucjonalne i tożsamościowe. Zajmuje stanowisko, w którym uważa, że kino europejskie to gatunek hollywoodzki. Kończy dok­torat o alternatywnych metodach pisania o historii kina.

Jacek Rakowiecki

Jacek RakowieckiDziennikarz, z wykształcenia polonista i teatrolog. Debiutował teksta­mi w drugim obiegu wydawniczym w latach 70. Był redaktorem naczel­nym „Vivy!“, „Przekroju“ oraz miesięcznika teatralnego „Foyer“, a także zastępcą redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”, sekretarzem redakcji „Gazety Wyborczej” i „Tygodnika Powszechnego”. Pisze bloga o filmie i wy­darzeniach kulturalnych na stronie Canal+. Wykłada dziennikarstwo na prywatnej uczelni Collegium Civitas. Od 2007 roku pełni funkcję redakto­ra naczelnego miesięcznika „Film“.

Dagmara Rode

Dagmara RodeAbsolwentka kulturoznawstwa ze specjalnością filmoznawstwo i wiedza o mediach na UŁ, obecnie pracowniczka Instytutu Kultury Współczesnej UŁ. Interesuje się awangardą filmową oraz problematyka dotycząca gen­deru i queeru. Zajmuje się również działalnością na rzecz kobiet, współ­pracuje m.in. z Nieformalną Grupą Łódź Gender. Współredaktorka ksią­żek „(Nie)Obecne granice. Szkice o obliczach transgresji” oraz „O polityce ciała i pożądania w kulturze audiowizualnej“.

Ola Salwa

Ola SalwaKrytyczka filmowa, ukończyła psychologię. Współpracuje z „Filmem” i „Przekrojem”. Jej teksty pojawiają się na łamach „Elle” oraz „Rzeczpospo­litej”. Do roku 2010 prowadziła bloga o stylu i designie na łamach inter­netowej „Polityki”. W 2011 rozpoczęła współpracę Portalfilmowy.pl, gdzie pisze teksty o współczesnej kinematografii. Nie ogranicza się tylko do słowa pisanego. Ostatnio można było usłyszeć ją również w radiu Chilli Zet podczas audycji poświęconej Oscarom.

Paweł Sołodki

Paweł SołodkiKulturoznawca i medioznawca. Wykładowca w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi, zajmuje się studiami gender i queer na gruncie filmoznawstwa oraz amerykańskim kinem niezależnym. Jest pomy­słodawcą i organizatorem Festiwalu Filmu Queer „a million different loves!?”. Współredaktor książki „O polityce ciała i pożądania w kulturzeaudiowizualnej“.

Mateusz Werner

Mateusz WernerKrytyk filmowy, literacki i eseista, w latach 2001-2010 był kuratorem programu filmowego w Instytucie Adama Mickiewicza. Ukończył filologię polską na UW oraz Szkołę Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i So­cjologii PAN. Był członkiem redakcji kwartalnika „Ogród”, dwumiesięcz­nika „Film na Świecie” oraz tygodnika „Film”. Przez wiele lat prowadził w TVP2 program „Seans filmowy”. Członek FIPRESCI, ekspert PISF-u, re­daktor kwartalnika „Kronos”, a także członek Rady Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego. Publikował m.in. w „Kinie”, Filmie”, „Filmie na Świecie”, „Cahiers du cinéma”, „Literaturze”, „Ozonie”, „Więzi”, „Polityce”, „Zeszytach Telewizyjnych”, „Nowych Książkach”, „Tygodniku Powszechnym”, „Gaze­cie Wyborczej”. „Tekstach Drugich”.

Bartosz Żurawiecki

Bartosz ŻurawieckiAbsolwent kulturoznawstwa ze specjalnością filmową i teatralną na UAM. Zajmuje się zarówno krytyką filmową, dziennikarstwem i felietoni­styką. Jego teksty ukazywały się drukiem w „Gazecie Wyborczej” (przede wszystkim w dodatku „Co jest Grane”, którego był redaktorem), „Przekro­ju”, „Tygodniku Powszechnym” oraz m.in. w miesięcznikach „Film”, „Kino”, „Dialog”, „Teatr”.
Jeden z założycieli Kampanii Przeciw Homofobii. Autor powieści i sztuk teatralnych. Na swoim koncie pisarskim ma również powieści i dramaty, m.in. „Trzech panów w łóżku, nie licząc kota”, „Erotica alla polacca” czy też najnowszą książkę „Nieobecni”.

Niebawem więcej informacji o kolejnych gościach festiwalu.