Formularz zgłoszeniowy – Konkurs Etiud i Animacji 2019

W formacie XX:XX (np. 03:40, tj. 3min 40s.)
W kolejności: reżyseria: XX; scenariusz:. XX; autor zdjęć:. XX; muzyka: XX; montaż: XX. Dane twórców na potrzeby materiałów promocyjnych 10. FKA (katalog, strona www, serwisy społecznościowe) oraz wydania akredytacji festiwalowych.
Również w przypadku ukończenia szkoły.
Na potrzeby materiałów promocyjnych 10. FKA (katalog, strona www, serwisy społecznościowe). Maksymalnie 4 zdania.
Np. rozwiązania formalne, nawiązania do twórczości innych reżyserów etc.. Maksymalnie 4 zdania.
Nośnik, który zostanie dostarczony po zakwalifikowaniu się filmu do ścisłego konkursu. Wysyłka kopii w innym formacie niż .DCP oznacza zgodę Zgłaszającego na przekonwertowanie materiału do .DCP przez Organizatora oraz świadomość, że takie działanie może mieć niekorzystny wpływ na materiał źródłowy. Zgłaszający nie będzie mieć możliwości sprawdzenia kopii przed seansem.
Wstępna deklaracja. Uczestnicy konkursu mają pierwszeństwo zapisów. Zapisy na poszczególne warsztaty będą prowadzone przez osobny formularz, po ogłoszeniu programu 10. FKA.
Link do serwisu Vimeo, YouTube, Google Drive.
* W dniu 25 maja 2018 r. zmieniły się regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Zgodnie z nowym unijnym rozporządzeniem (tzw. RODO) od tego dnia obowiązują m.in. zaktualizowane zasady informowania osób, których dane osobowe są wykorzystywane i w jakim zakresie. W związku z tym od 25 maja 2018 r. zmieniła się Polityka Prywatności związana z działalnością statutową Fundacji FKA. Polityka prwatności Fundacji FKA dostępna jest pod linkiem: http://kameraakcja.com.pl/polityka-prywatnosci/