Formularz zamówienia na KARNET ONLINE 11. Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja

Przypominamy o szczegółowym zapoznaniu się Regulaminem Sprzedaży KARNETÓW ONLINE dostępnym TUTAJ.

INFORMACJE DODATKOWE

Prosimy wypełnić zgodnie z rodzajem karnetu online
(dotyczy TYLKO zamówienia na KARNET ONLINE BRANŻOWY dla studenta/absolwenta)
Szczegóły znajdują się w regulaminie sprzedaży karnetów online.
(dotyczy TYLKO zamówienia KARNET ONLINE BRANŻOWY w przypadku przedstawicieli firm/instytucji branżowych)
Szczegóły znajdują się w regulaminie sprzedaży karnetów online.
(dotyczy TYLKO zamówienia na KARNET ONLINE BLOGERA)
(dotyczy TYLKO zamówienia na KARNET ONLINE MEDIA)
(dotyczy TYLKO zamówienia na KARNET ONLINE PROMOCYJNY w przypadku posiadania odpowiedniej karty wyszczególnionej w regulaminie)
Szczegóły znajdują się w regulaminie sprzedaży karnetów online.
W kolejności: ulica; numer domu/mieszkania/lokalu; kod pocztowy. Organizator nie wysyła gadżetów poza terytorium Polski. Ilość gadżetów jest ograniczona.

Oświadczenia o akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności

Regulamin sprzedaży karnetów online dostępny na stronie www.kameraakcja.com.pl
* W dniu 25 maja 2018 r. zmieniły się regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Zgodnie z nowym unijnym rozporządzeniem (tzw. RODO) od tego dnia obowiązują m.in. zaktualizowane zasady informowania osób, których dane osobowe są wykorzystywane i w jakim zakresie. W związku z tym od 25 maja 2018 r. zmieniła się Polityka Prywatności związana z działalnością statutową Fundacji FKA. Polityka prwatności Fundacji FKA dostępna jest pod linkiem: www.kameraakcja.com.pl/polityka-prywatnosci/