Formularz zamówienia na KARNET OFFLINE 11. Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja

  • Przypominamy o szczegółowym zapoznaniu się Regulaminem Sprzedaży KARNETÓW OFFLINE dostępnym TUTAJ.

     

  • Pamiętaj, że podczas wydarzenia będzie obowiązywał reżim sanitarny. Szczegółowe wytyczne znajdziesz w zakładce BEZPIECZEŃSTWO (dostępne wkrótce)

     

  • Tydzień przed wydarzeniem, poprosimy Ciebie o wypełnienie oświadczenia uczestnika wydarzenia 11. Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja, dot. COVID-19.

Oświadczenia o akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności

Regulamin sprzedaży karnetów offline dostępny na stronie www.kameraakcja.com.pl
* W dniu 25 maja 2018 r. zmieniły się regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Zgodnie z nowym unijnym rozporządzeniem (tzw. RODO) od tego dnia obowiązują m.in. zaktualizowane zasady informowania osób, których dane osobowe są wykorzystywane i w jakim zakresie. W związku z tym od 25 maja 2018 r. zmieniła się Polityka Prywatności związana z działalnością statutową Fundacji FKA. Polityka prwatności Fundacji FKA dostępna jest pod linkiem: www.kameraakcja.com.pl/polityka-prywatnosci/