Formularz zamówienia na KARNET 12. Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja

  • Przypominamy o szczegółowym zapoznaniu się Regulaminem Sprzedaży KARNETÓW dostępnym TUTAJ.
  • Pamiętaj, że podczas wydarzeń odbywających się stacjonarnie w Łodzi, będzie obowiązywał reżim sanitarny zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe wytyczne znajdziesz w zakładce BEZPIECZEŃSTWO.

SPRZEDAŻ KARNETÓW ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA